«Екологія, довкілля та природокористування в Україні»

У книзі розміщено статті про еколого-пропогандистську діяльність громадських організацій, наукових і навчальних закладів. Надано інформацію про роботу органів державного управління та провідних підприємств різних галузей економіки, що сприяють сталому розвиткові у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.
У виданні відображено багатство і різноманіття української природи, висвітлено сучасний рівень антропогенного впливу і напрями раціонального природокористування.

Пріоритетною метою і завданням видавничого проекту є всебічне висвітлення діяльності провідних підприємств, що сприяють сталому розвитку країни у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, досягненню збалансованого співіснування природного середовища, держави і суспільства, налагоджують співпрацю з європейськими та міжнародними інституціями. Використання досвіду промислових підприємств, що впроваджують екологічно безпечні, енергетично ефективні та ресурсозберігаючі технології сприятиме мінімізації антропогенного навантаження на довкілля та життєдіяльності людства в умовах безпечного природного середовища.

Звернення голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія Семиноги
Звернення міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського
Звернення міністра України з питань надзвичайних ситуацій Віктора Балоги
Звернення президента НАН України, академіка НАН України Бориса Патона