Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Інститут продовольчих ресурсів НААН України
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України
ДП "ДГ "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту зрошуваного землеробства НААН України
ДП "Експериментальна база "Дачна "Селекційно - генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення "
ДП" ДГ "Кутузівка" Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"
Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"